Kościół

Wniebowzięcia NMP

i bł. ks Stefana W. Frelichowskiego

posiada  niepowtarzalną średniowieczną atmosferę tworzoną przez wydłużone okna, masywne filary  międzynawowe i skarpy wewnętrzne,

 ale przede wszystkim równą wysokość naw i prezbiterium, zamkniętych sklepieniem gwiaździstym.


W wyposażeniu  Kościoła dominują monumentalne gotyckie freski  z XIV wieku, barokowe i rokokowe ołtarze, 

renesansowe organy, ambona i epitafia toruńskich rodzin patrycjuszowskich.

W prezbiterium obok rokokowego ołtarza głównego

znajdują się  pięknie rzeźbione gotyckie stalle z pierwszej połowy XV wieku

i barokowe mauzoleum Anny Wazówny