Duszpasterze naszej parafii

ks. Wojciech Niedźwiecki

mgr teologii., dziekan: dekanat toruński I sekretarz bp. Andrzeja Suskiego, ceremoniarz katedralny, kierownik Referatu Duszpasterstwa Sanktuaryjnego Kurii Diecezjalnej Toruńskiej

ks. Józef Nowakowski

i mgr filozofii, diecezjalny referent duszpasterstwa grup zawodowych i środowiskowych, diecezjalny duszpasterz ludzi pracy, diecezjalny asystent Stowarzyszenia Rodzin Katolickich kapelan Hufca ZHP Toruń, dyrektor Diecezjalnego Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego w Toruniu