INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 Nadzór konserwatorski nad realizacją prac konserwatorskich pn. „Konserwacja elewacji kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Toruniu” realizowanych w ramach zadania „Prace konserwatorskie dachów i elewacji kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Toruniu- II etap”

More info

Zapytanie ofertowe wg zasady konkurencyjności na nadzór konserwatorski nad realizacją prac konserwatorskich pn. „Konserwacja elewacji kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Toruniu”.

ZAPYTANIE OFERTOWE WG ZASADY KONKURENCYJNOŚCI : Nadzór konserwatorski nad realizacją prac konserwatorskich pn. „Konserwacja elewacji kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Toruniu” realizowanych w ramach zadania „Prace konserwatorskie dachów i elewacji kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Toruniu- II etap”

Czytaj więcej

Zapytanie ofertowe wg zasady konkurencyjności na nadzór inwestorski nad realizacją robót budowlanych pn. „Konserwacja elewacji kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Toruniu” realizowanych w ramach zadania „Prace konserwatorskie dachów i elewacji kościoła pw.

ZAPYTANIE OFERTOWE WG ZASADY KONKURENCYJNOŚCI. : Nadzór inwestorski nad realizacją robót budowlanych pn. Konserwacja elewacji kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Toruniu” realizowanych w ramach zadania „Prace konserwatorskie dachów i elewacji kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Toruniu- II etap”.

Czytaj więcej

Informacja z otwarcia ofert - elewacja kościoła

Parafia Rzymsko -Katolicka pw.Wniebowzięcia NMP i Bł. Ks. Stefana W. Frelichowskiego:
Konserwacja elewacji kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Toruniu, realizowana w ramach zadania „Prace konserwatorskie dachów i elewacji kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Toruniu- II etap”

Czytaj więcej

Wyjaśnienia Nr 1 treści Zapytania ofertowego

Parafia Rzymsko -Katolicka pw.Wniebowzięcia NMP i Bł. Ks. Stefana W. Frelichowskiego:
Konserwacja elewacji kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Toruniu, realizowana w ramach zadania „Prace konserwatorskie dachów i elewacji kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Toruniu- II etap”

Czytaj więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE WG ZASADY KONKURENCYJNOŚCI: Nadzór inwestorski nad realizacją robót budowlanych pn. "Wymiana pokrycia dachów kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Toruniu"-

ZAPYTANIE OFERTOWE WG ZASADY KONKURENCYJNOŚCI. :Nadzór inwestorski nad realizacją robót budowlanych pn. „Wymiana pokrycia dachów kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Toruniu”
realizowanych w ramach zadania „Prace konserwatorskie dachów i elewacji kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Toruniu- II etap”

Czytaj więcej

INFORMACJA O OTWARCIU OFERT - Roboty budowlane nr 571507

Parafia Rzymsko -Katolicka pw.Wniebowzięcia NMP i Bł. Ks. Stefana W. Frelichowskiego:
Wykonanie robót budowlanych pn.: „Wymiana pokrycia dachów kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Toruniu” realizowanych w ramach zadania „Prace konserwatorskie dachów i elewacji kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Toruniu

Czytaj więcej

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - Roboty budowlane nr 571507

Parafia Rzymsko -Katolicka pw.Wniebowzięcia NMP i Bł. Ks. Stefana W. Frelichowskiego:
Wykonanie robót budowlanych pn.: „Wymiana pokrycia dachów kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Toruniu” realizowanych w ramach zadania „Prace konserwatorskie dachów i elewacji kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Toruniu

Czytaj więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane nr 571507

Parafia Rzymsko -Katolicka pw.Wniebowzięcia NMP i Bł. Ks. Stefana W. Frelichowskiego:
Wykonanie robót budowlanych pn.: „Wymiana pokrycia dachów kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Toruniu” realizowanych w ramach zadania „Prace konserwatorskie dachów i elewacji kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Toruniu

Czytaj więcej