Opis projektu

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

                                Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP i bł. Ks. Stefana W. Frelichowskiego w Toruniu jest jednym z Partnerów realizujących projekt „Toruńska Starówka – ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO – etap II, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

                              Jesteśmy odpowiedzialni za realizację zadania określonego w Projekcie jako: Prace konserwatorskie dachów i elewacji kościoła pw. WNMP w Toruniu  - etap II

                              Na realizację zadania przeznaczono ze środków UE 5 143 632,44 zł – nie  więcej niż 85% wydatków kwalifikowalnych

Zakres robót w ramach zadania przedstawia się następująco:

- Przygotowanie projektu

- Wymiana pokrycia dachów kościoła  -  II etap

- Roboty budowlane i prace konserwatorskie elewacji wschodniej, korpusu nawowego oraz elewacji prezbiterium kościoła

- Prace archeologiczne i konserwatorskie – witraże prezbiterium

- Nadzór nad robotami budowlanymi  i konserwatorskimi

- Działania informacyjne i promocyjne