Parafialne Koło Stowarzyszenia Rodzin Katolickich

Parafialne Koło Stowarzyszenia Rodzin Katolickich powstało dnia 26 X 1992 r. Liczy obecnie 56 członków. Zarząd Koła stanowią: prezes – Renata Kotuńska, wiceprezes – Maria Olszewska, sekretarz – Małgorzata Dykier, skarbnik – Józef Norkowski, członek zarządu – Gerard Kuzimski. Asystentem kościelnym naszego koła jest ks. prałat Józef Nowakowski

Ministranci i Lektorzy

Kim jest ministrant?

Ministrare (z łaciny) znaczy "służyć". Służymy Bogu, kiedy przyczyniamy się do tego, aby liturgia była piękna. Słowo "ministrant" wskazuje szczególnie na służbę we Mszy świętej.

Akcja Katolicka

Akcja Katolicka to zorganizowana działalność katolików świeckich, która w ścisłej współpracy z hierarchią kościelną zmierza do realizacji apostolskiego celu Kościoła.

Rycerstwo Niepokalanej

Rycerstwo Niepokalanej to według jego założyciela, św. Maksymiliana Marii Kolbego, całość życia katolickiego w nowej formie polegającej na łącznościi z Niepokalaną. Wszechpośredniczką naszą u Jezusa".
Cel i program Rycerstwa św. Maksymilian streścił w haśle:
"Zdobyć cały świat dla Niepokalanej Dziewicy, by Ona, a przez Nią Chrystus zakrólował w duszach wszystkich ludzi"

CHÓR PARAFIALNY

Próba chóru w każdą środę po Mszy św. o g. 18:30
Zapraszamy nowe osoby do śpiewu w chórze parafialnym!

Kontakt z Panem dyrygentem : 884 670 452 

Domowy Kościół

Domowy Kościół (DK) jest małżeńsko- rodzinnym ruchem świeckich w Kościele, działającym w ramach Ruchu Światło Życie. DK zwraca szczególna uwagę na duchowość małżeńską, czyli dążenie do świętości w jedności ze współmałżonkiem, stwarzając najlepsze warunki do dobrego wychowania dzieci w duchu chrześcijańskim.

Czciciele Miłosierdzia Bożego

Doświadczenie Bożego Miłosierdzia otwiera serce na drugiego człowieka, pozwala spojrzeć ze współczuciem na jego nędzę, słabości, upadki i otwiera na to, by codziennie modlić się za tych, którzy nie odkryli Boga, którego "palą płomienie Miłosierdzia" wobec każdego z nas".

Duszpasterstwo Seniorów

Duszpasterstwo Seniorów zaprasza na spotkania formacyjne w każdą środę o g. 8.00 do kościoła a następnie do salki.

Duszpasterstwo Ludzi Pracy

Człowieku zapracowany, opuść na chwilę Twoje zajęcia, uchyl się nieco od nawału Twych myśli i przyjdź na spotkania.