INFORMACJA O OTWARCIU OFERT (ZAPYTANIE OFERTOWE NA NADZÓR INWESTORSKI) - Roboty budowlane nr 571507

ZAPYTANIE OFERTOWE PN. : NADZÓR INWESTORSKI NAD REALIZACJĄ ROBÓT BUDOWLANYCH PN. "WYMIANA POKRYCIA DACHÓW KOŚCIOŁA PW. WNIEBOWZIĘCIA NMP W TORUNIU"

 

 

informacja_o_otwarciu_ofert.pdf