INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Roboty budowlane nr 571507

PARAFIA RZYMSKO -KATOLICKA PW.WNIEBOWZIĘCIA NMP I BŁ. KS. STEFANA W. FRELICHOWSKIEGO:
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH PN.: „WYMIANA POKRYCIA DACHÓW KOŚCIOŁA PW. WNIEBOWZIĘCIA NMP W TORUNIU” REALIZOWANYCH W RAMACH ZADANIA „PRACE KONSERWATORSKIE DACHÓW I ELEWACJI KOŚCIOŁA PW. WNIEBOWZIĘCIA NMP W TORUNIU