ZAPYTANIE OFERTOWE WG ZASADY KONKURENCYJNOŚCI: Nadzór inwestorski nad realizacją robót budowlanych pn. "Wymiana pokrycia dachów kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Toruniu"-

ZAPYTANIE OFERTOWE WG ZASADY KONKURENCYJNOŚCI. :Nadzór inwestorski nad realizacją robót budowlanych pn. „Wymiana pokrycia dachów kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Toruniu”
realizowanych w ramach zadania „Prace konserwatorskie dachów i elewacji kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Toruniu- II etap”

 

 Dokumenty do pobrania: 

Zapytanie_ofertowe_nadzor_inwestorski.pdf

zalaczniki_1-_5_do_zapytania_ofertowego_nadzor_inwestors.doc

zalaczniki_1-_5_do_zapytania_ofertowego_nadzor_inwestors.pdf

zalacznik_6_do_zapytania_ofertowego_nadzor_inwestorski.pdf