INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (NADZÓR INWESTORSKI NAD REALIZACJĄ ROBÓT BUDOWLANYCH)

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. :NADZÓR INWESTORSKI NAD REALIZACJĄ ROBÓT BUDOWLANYCH PN. „WYMIANA POKRYCIA DACHÓW KOŚCIOŁA PW. WNIEBOWZIĘCIA NMP W TORUNIU” REALIZOWANYCH W RAMACH ZADANIA „PRACE KONSERWATORSKIE DACHÓW I ELEWACJI KOŚCIOŁA PW. WNIEBOWZIĘCIA NMP W TORUNIU- II ETAP”

 

Informacja-o-wyborze1.pdf

informacjia_o_wyborze2.pdf