Informacja o unieważnieniu postępowania - Elewacja kościoła

PARAFIA RZYMSKO -KATOLICKA PW.WNIEBOWZIĘCIA NMP I BŁ. KS. STEFANA W. FRELICHOWSKIEGO:
KONSERWACJA ELEWACJI KOŚCIOŁA PW. WNIEBOWZIĘCIA NMP W TORUNIU, REALIZOWANA W RAMACH ZADANIA „PRACE KONSERWATORSKIE DACHÓW I ELEWACJI KOŚCIOŁA PW. WNIEBOWZIĘCIA NMP W TORUNIU- II ETAP”

 

 informacje-o-uniewaznieniu.pdf