Informacja z otwarcia ofert - elewacja kościoła

Parafia Rzymsko -Katolicka pw.Wniebowzięcia NMP i Bł. Ks. Stefana W. Frelichowskiego:
Konserwacja elewacji kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Toruniu, realizowana w ramach zadania „Prace konserwatorskie dachów i elewacji kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Toruniu- II etap”

 

Informacja-z-otwarcia-ofert.pdf