Zapytanie ofertowe wg zasady konkurencyjności na nadzór inwestorski nad realizacją robót budowlanych pn. „Konserwacja elewacji kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Toruniu” realizowanych w ramach zadania „Prace konserwatorskie dachów i elewacji kościoła pw.

ZAPYTANIE OFERTOWE WG ZASADY KONKURENCYJNOŚCI. : Nadzór inwestorski nad realizacją robót budowlanych pn. Konserwacja elewacji kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Toruniu” realizowanych w ramach zadania „Prace konserwatorskie dachów i elewacji kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Toruniu- II etap”.

 

 Dokumenty do pobrania: 

 Zapytanie-ofertowe-nadzór inwestorski - pdf

załcznik--6-do-zapytania-ofertowego-_nadzór-inwestorski-1.pdf

załczniki-1--5-do-zapytania-ofertowego-w-wersji-edytowalnej.doc 

załczniki-1--5-do-zapytania-ofertowego_nadzór-inwestorski-1.pdf