Zapytanie ofertowe wg zasady konkurencyjności na nadzór inwestorski - unieważnienie postępowania

ZAPYTANIE OFERTOWE WG ZASADY KONKURENCYJNOŚCI. : Nadzór inwestorski nad realizacją robót budowlanych pn. Konserwacja elewacji kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Toruniu” realizowanych w ramach zadania „Prace konserwatorskie dachów i elewacji kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Toruniu- II etap”.  - Unieważnienie postępowania

 

 Informacja o unieważnieniu postępowania - pdf