INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 Nadzór konserwatorski nad realizacją prac konserwatorskich pn. „Konserwacja elewacji kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Toruniu” realizowanych w ramach zadania „Prace konserwatorskie dachów i elewacji kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Toruniu- II etap”