Wybór najkorzystniejszej oferty :Nadzór konserwatorski nad realizacją prac konserwatorsko-restauratorskich przy blendach i fryzach prezbiterium oraz zakrystii kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Toruniu

Wybór najkorzystniejszej oferty :Nadzór konserwatorski nad realizacją prac konserwatorsko-restauratorskich przy  blendach i fryzach prezbiterium oraz zakrystii kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Toruniu 

 

Zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf