Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Konserwacja witraży prezbiterium kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Toruniu

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Konserwacja witraży prezbiterium kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Toruniu 

 

 

Informacja_o_wyborze_oferty_najkorzystniejszej.pdf