Zapytanie ofertowe nr 3/2021: Nadzór konserwatorski nad realizacją prac konserwatorsko-restauratorskich przy neogotyckich witrażach prezbiterium kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Toruniu

Zapytanie ofertowe nr 3/2021: Nadzór konserwatorski nad realizacją prac konserwatorsko-restauratorskich przy neogotyckich witrażach prezbiterium kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Toruniu
 

 Zapytanie_ofertowe__nr_3_2021.pdf

zaczniki_nr_1-_4_do_zapytania_ofertowego_nr_3_2021.pdf

zaczniki_nr_1-_4_do_zapytania_ofertowego_nr_3_2021_wersja_edytowlana.doc

zacznik_nr_5__do_zapytania_ofertowego__nr_3_2021.pdf

zacznik_nr_6_do_zapytania_ofertowego_nr_3_2021.pdf