Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 5/2021: Nadzór konserwatorski nad realizacją prac konserwatorsko-restauratorskich przy neogotyckich witrażach prezbiterium kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Toruniu

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 5/2021: Nadzór konserwatorski nad realizacją prac konserwatorsko-restauratorskich przy neogotyckich witrażach prezbiterium kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Toruniu

 Informacja_o_wyborze_oferty_najkorzystniejszej.pdf