INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA DOTYCZY: ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 2/2022 - Budowa systemu sygnalizacji pożarowej wraz z podłączeniem do monitoringu pożarowego PSP w budynku kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Toruniu

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA DOTYCZY: ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 2/2022 - Budowa systemu sygnalizacji pożarowej wraz z podłączeniem do monitoringu pożarowego PSP w budynku kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Toruniu

Informacja o unieważnieniu postępowania.pdf