Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 4/2022- Nadzór inwestorski nad realizacją robót budowlanych pn.: Budowa systemu sygnalizacji pożarowej w budynku kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Toruniu

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty nr 4/2022 - Nadzór inwestorski nad realizacją robót budowlanych pn.: Budowa systemu sygnalizacji pożarowej w budynku kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Toruniu