OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane nr 571507

Parafia Rzymsko -Katolicka pw.Wniebowzięcia NMP i Bł. Ks. Stefana W. Frelichowskiego:
Wykonanie robót budowlanych pn.: „Wymiana pokrycia dachów kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Toruniu” realizowanych w ramach zadania „Prace konserwatorskie dachów i elewacji kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Toruniu

 

Dokumenty do pobrania

Ogłoszenie o zamówieniu:

ogloszenie_o_zamowieniu_-_1.pdf

Specyfika istotnych warunków zamówienia:

siwz_-_2.pdf

Projekt budowlany:

projekt_budowlany_-_5.pdf

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych:

stwiorb_-_6.pdf

Przedmiar robót

przedmiar_robot_-_7.pdf

Istotne dla stron postępowania:

zalacznik_nr_6_do_siwz_-_4.pdf

Formularz ofertowy pdf:

zalaczniki_1-_5_do_siwz_-_3.pdf

Formularz ofertowy word:

zalaczniki_1-_5_do_siwz_3a.docx