Wyjaśnienia Nr 1 treści Zapytania ofertowego

Parafia Rzymsko -Katolicka pw.Wniebowzięcia NMP i Bł. Ks. Stefana W. Frelichowskiego:
Konserwacja elewacji kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Toruniu, realizowana w ramach zadania „Prace konserwatorskie dachów i elewacji kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Toruniu- II etap”

 

Wyjanienia-Nr-1-treści-Zapytania-ofretowego.pdf