Zapytanie ofertowe wg zasady konkurencyjności na nadzór konserwatorski nad realizacją prac konserwatorskich pn. „Konserwacja elewacji kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Toruniu”.

ZAPYTANIE OFERTOWE WG ZASADY KONKURENCYJNOŚCI : Nadzór konserwatorski nad realizacją prac konserwatorskich pn. „Konserwacja elewacji kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Toruniu” realizowanych w ramach zadania „Prace konserwatorskie dachów i elewacji kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Toruniu- II etap”

 

 Zapytanie-ofertowe-_nadzrór-konserwatorski.pdf

 załczniki-1--4-do-zapytania-ofertowego.pdf

załczniki-1--4-do-zapytania-ofertowego-w-wersji-edytowalnej.doc

załcznik-5-do-zapytania-ofertowego-_nadzór-konserwtaorski.pdf