Zapytanie ofertowe nr 1/2020: Prace konserwatorsko-restauratorskie przy blendach i fryzach szczytu wschodniego kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Toruniu