Zapytanie ofertowe nr 4/2022 - Nadzór inwestorski nad realizacją robót budowlanych pn.: Budowa systemu sygnalizacji pożarowej w budynku kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Toruniu

Zapytanie ofertowe nr 4/2022 - Nadzór inwestorski nad realizacją robót budowlanych pn.: Budowa systemu sygnalizacji pożarowej w budynku kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Toruniu
 

 

Załączniki: