ZAPYTANIE OFERTOWE WG ZASADY KONKURENCYJNOŚCI - ELEWACJA KOŚCIOŁA

Parafia Rzymsko -Katolicka pw.Wniebowzięcia NMP i Bł. Ks. Stefana W. Frelichowskiego:
Konserwacja elewacji kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Toruniu, realizowana w ramach zadania „Prace konserwatorskie dachów i elewacji kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Toruniu- II etap”

 

Dokumenty do pobrania

Zapytanie ofertowe:

Zapytanie-ofertowe-_-nr-3-2017.pdf

Projekt budowlany

Projekt-budowlany.pdf

Strona-tytuowa-i-spis-treci.pdf

Rysunek-01.pdf

Rysunek-02.pdf

Rysunek-03.pdf

Rysunek-04.pdf

Rysunek-05.pdf

Rysunek-06.pdf

Rysunek-07.pdf

Rysunek-08.pdf

Rysunek-09.pdf

Rysunek-10.pdf

Rysunek-11.pdf

Rysunek-12.pdf

Rysunek-13.pdf

Przedmiar robót

Przedmiar-robt.pdf

Formularz ofertowy pdf

zaczniki-1--5-do-zapytania-ofertowego_nr-3-2017.pdf

Formularz ofertowy word

zaczniki-1--5-do-zapytania-ofertowego_nr-3-2017.doc

Istotne dla stron postanowienia

Zaacznik-nr-6-do-zapytania-ofertowego_nr-3-2017.pdf